صفحه اصلی

مؤسسات و مراکز

فروشگاه

اخبار و مقالات

تصاوير

ورود اطلاعات مراکز

تماس با ما

درباره ما

اوقات فراغت من

چهارشنبه 6 خرداد 1394

اخبار و مقالات فروشگاه اوقات فراغت من ثبت موسسات بسته های فراغتی

مسافت بين دو شهر
مسافت بين دو شهر
انسان شناسی اوقات فراغت
انسان شناسی اوقات فراغت
آمار لحظه به لحظه جهان
آمار لحظه به لحظه جهان
رده بندی بازی های رایانه
رده بندی بازی های رایانه
برنامه سينماهاي تهران
برنامه سينماهاي تهران
روزنامه های ایران
روزنامه های ایران
دانلود موسیقی
دانلود موسیقی
زندگی نامه مشاهیر و نامداران ایرانی
زندگی نامه مشاهیر و نامداران ایرانی
میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
آشپزی آنلاین
آشپزی آنلاین
سایت های تفریحی
سایت های تفریحی

نظرسنجي

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

آمار كل بازديدكنندگان : نفر
بازديدكنندگان امروز : نفر 

عنوان مقاله: _بررسي ميزان و نقش تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه در پركردن اوقات فراغت دانش آموزان ()

تحقیقات این صفحه : _بررسي ميزان و نقش تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه در پركردن اوقات فراغت دانش آموزان _بررسي زمينه هاي گرايش نوجوانان و جوانان به مسائل سوء تربيتي در استان گلستان _ بررسي پيامدهاي اهداي جوايز به فرزندان ممتاز فرهنگيان در دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه شهر نجف آباد بررسي ميزان و نقش تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه در پركردن اوقات فراغت دانش آموزان خلاصه : اوقات فراعت به عنوان يك نياز انسان امروز داراي اهميت زيادي بوده به گونه اي كه يكي از دلمشغولي هاي هر نظامي پر كردن اوقات فراغت آحاد جامعه مي باشد . امروزه بر اساس اصل رقابت بين نهادها ، تلويزيون ارتباط تنگاتنگي با نظام هاي آموزشي و خانواده داشته و اين رسانه تلاش مي نمايد تا جايگاه مهمي در هدايت و كنترل افراد جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان داشته باشد و لذا اين رسانه مي تواند موجبات سعادت يا گمراهي نسل آينده را فراهم آورد كه از اين نظر ضرورت دارد برنامه ريزان به هماهنگي نظام آموزشي با برنامه هاي اين رسانه بپردازند ولي به واسطه انفجار اطلاعاتي نظام هاي سياسي امواج تلويزيوني به عنوان مهمانان ناخوانده تمامي حريم هاي خانوادگي را شكسته و خود را بر جامعه تحميل مي نمايند . لازم به ذكر است كه در استان گلستان به واسطه قرار گرفتن در حاشيه درياي خزر و همسايگي با كشورهاي تازه استقلال يافته امكان دريافت امواج تلويزيوني اين كشورها بسيار آسان بوده كه اين امر در روند الگوپذيري و كسب هويت بيگانگان آثار منفي برجاي خواهد گذاشت .با توجه به موارد فوق اين تحقيق درپي علل گرايش جوانان و نوجوانان به تماشاي برنامه هاي اينگونه تلويزيون ها بوده و چرا نقش تلويزيون ايران در مقايسه با كشورهاي بيگانه كم رنگ تر مي باشد ؟ ويا چگونه مي توان جوانان ونوجوانان را به تماشاي برنامه هاي تلويزيون ايران علاقه مند ساخت و چگونه مي توان نقش تلويزيون هاي بيگانه را در غني سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان كاهش داد ؟ هدف تحقيق : هدف اصلي اين تحقيق شناخت مقايسه اي نقش و جايگاه تلويزيون ايران و تلويزيون هاي كشورهاي بيگانه در پركردن اوقات فراغت جوانان ، دلايل جذب آنها به برنامه هاي تلويزيون بيگانه و ارائه راه كارهاي مناسب براي كاهش اين علاقه و اهداف جزيي آن شامل : بررسي ساعات اختصاص داده شده به برنامه هاي تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه ، علل گرايش جوانان به تماشاي تلويزيون كشورهاي بيگانه ، شناخت نقش و جايگاه تلويزيون اين كشورها در پركردن اوقات فراغت جوانان ، بررسي رابطه وضعيت تحصيلي و ويژگي هاي عمومي دانش آموزان با تماشاي برنامه هاي تلويزيوني ايران و كشورهاي بيگانه ، نقش تلويزيون ايران و ساير كشورها در الگو دادن به جوانان ، جايگاه تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه در كسب هويت جوانان ، شناخت راه هاي جذب جوانان و نوجوانان به تماشاي برنامه هاي تلويزيون ايران و ارائه راه كارها براي امنيت فرهنگي استان گلستان مي باشد. روش تحقيق : اين تحقيق در چارچوب ديدگاه هاي موجود در روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي مكتب مبادله انجام گرفته و بر اساس عناصر سه گانه موجود در نگرش ( شناخت ، احساس و آمادگي براي عمل ) و قضاياي پنجگانه (( هومنز )) شامل : ( موفقيت ، انگيزه ، تشويق و تنبيه ، محروميت و اشباع و قضيه پرخاش ) و براي دگرگوني در نگرش از نظريه (( ساپ و هارولد )) ، تئوري (( تسري )) (( گرونبرگ )) و (( هاولند )) استفاده شده و بر اساس واقعيات و تئوري هاي موجود فرضيات مطرح گرديده است . روش غالب در اين تحقيق پيمايشي بوده كه براي جمع آوري اطلاعات از مصاحبه ، پرسشنامه و اسناد و مدارك وجهت سنجش اعتبار از ابزار (( آلفاي كرانباخ )) استفاده شده است . جامعه آماري اين تحقيق كليه دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه استان گلستان ( 30164 نفر ) بوده كه محقق با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي طبقه اي تعداد 384 دانش آموز دختر و پسر را به عنوان جامعه نمونه آماري انتخاب نموده است . نتايج تحقيق : 1-پسران كمتر از دختران به تماشاي تلويزيون ايران پرداخته و بيشتر به برنامه هاي تلويزيون هاي بيگانه رغبت دارند و علت اين تفاوت نيز مربوط به منش (( ملي ايراني )) و محدوديت هاي در نظر گرفته شده براي جنس مؤنث و همچنين آداب و رسوم و هنجارهاي موجود در جامعه مي باشد . 2-بين سن دانش آموزان دختر و پسر با تماشاي تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه جهت گذراندن اوقات فراغت رابطه معني داري وجود ندارد . 3-بين رشته تحصيلي دانش آموزان ( علوم انساني ، رياضي و فيزيك ، علوم تجربي و فني و حرفه اي ) با تماشاي تلويزيون ايران و نيز استفاده از تلويزيون كشورهاي بيگانه جهت گذراندن اوقات فراغت تفاوت معني داري وجود دارد . 4-بين دانش آموزان مشغول به تحصيل در مدارس دولتي و غير انتفاعي از نظر تماشاي برنامه هاي تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه تفاوت معني داري وجود ندارد . 5-بين معدل تحصيلي پسران و دختران با تماشاي تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه رابطه معكوس وجود دارد بدين معني كه هرچه معدل تحصيلي پايين تر باشد ميزان استفاده از تلويزيون جهت گذراندن اوقات فراغت افزايش مي يابد. 6-بين محل سكونت دانش آموزان پسر و دختر با تماشاي تلويزيون ايران تفاوت معني داري وجود نداشته اما با تماشاي تلويزيون هاي بيگانه رابطه وجود دارد بدين معني كه جوانان شهرنشين در مقايسه به روستانشينان وقت بيشتري را به تماشاي تلويزيون كشورهاي بيگانه اختصاص مي دهند . 7-بين مناطق محل تحصيل جوانان با ميزان ساعات استفاده از تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه جهت گذراندن اوقات فراغت رابطه وجود دارد و اين امر ناشي از تفاوت هاي فرهنگي ، جغرافيايي و اجتماعي بين مناطق مي باشد . 8-بين شغل پدران جوانان با ميزان استفاده آنها از برنامه هاي تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه تفاوت معني داري وجود داشته اما درخصوص شغل مادران اين تفاوت مشاهده نمي شود. 9-بين تحصيلات پدران و مادران دانش آموزان جوان و نوجوان با تماشاي برنامه هاي تلويزيون ايران و بيگانه رابطه اي وجود ندارد . 10-به اعتقاد دانش آموزان دختر و پسر برنامه هاي تلويزيون ايران از تنوع برخوردار نبوده و بالعكس به دليل وجود تنوع در برنامه هاي تلويزيون هاي بيگانه ، دختران وپسران بيشتر اوقات فراغت خود را به اين برنامه ها اختصاص مي دهند. 11-هرچه ميزان علاقه به تحصيل در پسران و دختران بيشتر باشد ميزان ساعات اختصاص داده شده به تماشاي تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه كاهش مي يابد . 12-بين پخش برنامه هاي غير اخلاقي به وسيله تلويزيون كشورهاي بيگانه با ميزان ساعات اختصاص داده به تماشاي برنامه هاي بيگانه رابطه معني داري وجود دارد و اين عامل هم براي پسران و هم دختران به عنوان يك متغير ترغيب كننده مي باشد. 13-بين ميزان عدم انطباق برنامه هاي تلويزيون ايران با برآورده كردن نيازهاي جوانان و ميزان استفاده آنها از برنامه هاي تلويزيون كشورهاي بيگانه جهت گذراندن اوقات فراغت رابطه وجود دارد .بدين معني كه هرچه برنامه هاي تلويزيون ايران منفي تر وبه خواسته هاي جوانان توجه ننمايد ميزان ساعات اختصاص داده شده به تماشاي برنامه هاي تلويزيون ايران كاهش و توجه به بيگانه افزايش مي يابد . 14-ميزان پايبندي خانواده هاي جوانان به امور ديني در تماشا يا عدم تماشاي برنامه هاي كشورهاي بيگانه چندان تاثيري ندارد . 15-بين ميزان حساسيت نظام جمهوري اسلامي با ساعات اختصاص داده شده به تماشاي تلويزيون كشورهاي بيگانه رابطه معني داري وجود دارد . 16-بين ميزان ساعات تماشاي تلويزيون كشورهاي بيگانه با الگو گرفتن رفتاري جوانان رابطه وجود دارد . پيشنهادهاي محقق : 1-اتخاذ سياست هاي اقناعي و ايجاد شناخت لازم در مورد سوء تماشاي برنامه هاي بيگانه از طريق طرح گفتگوي جوانان و همچنين همسو سازي برنامه هاي تلويزيون بر اساس خواسته هاي منطقي دانش آموزان . 2-ايجاد تنوع و جاذبه در برنامه هاي تلويزيون ايران و تلاش در جهت جلوگيري از سانسور افراطي برنامه ها . 3-برنامه ريزي جدي در خصوص متنوع و پربار نمودن برنامه هاي تلويزيون ايران به ويژه در فصل تابستان به توجه به اوقات فراغت دانش اموزان و مساعد بودن هوا جهت استفاده از برنامه هاي تلويزيون بيگانه . 4-از طريق آموزش هاي منطقي به ويژه با استفاده از امكانات و برنامه هاي آموزش و پرورش مانند آموزش خانواده شرايط را براي نهادينه كردن ديدگاه ها و ارزش هاي مورد اجماع فراهم شده تا لااقل تفاوت معني داري بين فرزندان خانواده هاي مذهبي با فرزندان خانواده هاي غير مذهبي فراهم آيد. 5-استفاده از ابزارهاي غير مستقيم و پرهيز از افراطي گري و حساسيت هاي بيش از اندازه . 6-استفاده از شخصيت هاي موجه در رسانه هاي گروهي و هماهنگي بين گفتار و كردار در زندگي فردي و اجتماعي. 7- پخش برنامه هاي جاذب ، فيلم هاي سينمايي مناسب ، سانسور نكردن اخبار داخلي و خارجي ، عدم شركت در درگيري هاي سياسي و جناحي ، اتخاذ شيوه هاي تبليغ مناسب مذهبي ، دعوت مخالفان و موافقان در ميزگردهاي مختلف ، دوري از مقدس مآبي و برخورد منطقي با قضايا ، ارائه الگوهاي منطقي جهت الگوپذيري جوانان ، تنظيم برنامه ها بر اساس نظرسنجي . http://pgmedu.blogfa.com محقق : علي اكبر محمد رضايي همكاران طرح : حسينعلي سرگزي ، علي وطني و زينب آلوستاني ***************************************** بررسي زمينه هاي گرايش نوجوانان و جوانان به مسائل سوء تربيتي در استان گلستان خلاصه : پديده بزهكاري نوجوانان و جوانان ( مسائل سوء تربيتي ) يكي از مهم ترين و جدي ترين معضلات فرهنگي-اجتماعي جامعه امروز بوده و پرداختن به اين مساله مهم از ابعاد و زواياي گوناگون امري كاملا“ ضروري و اجتناب ناپذير است .از سويي آينده هر كشوري به تربيت نسل جوان و نوجوان آن بستگي داشته و چنانچه اين نيروها در بستر ي مناسب رشد و پرورش يابند يقينا“ آن كشور در مسير رشد و توسعه خود با مشكلي مواجه نخواهد شد .تحقيق حاضر به پديده گرايش جوانان و نوجوانان به مسائل سوء تربيتي ( بزهكاري ) به عنوان يك مساله اجتماعي نگريسته و درصدد تبيين زمينه هاي اين گرايش مي باشد. هدف تحقيق : هدف از اين تحقيق مشخص نمودن مفهوم و تقسيم بندي موجود در بزهكاري ، عوامل مؤثر بر بزهكاري ( اقتصادي ، اجتماعي ، رواني و جسمي ) ، تاثير گذاري وسايل ارتباط جمعي و خانواده بر گرايش نوجوانان و جوانان به مسائل سوء تربيتي ، تاثير اعتقادات مذهبي بر كاهش بزهكاري ، شناخت راه كارهاي مؤثر در كنترل وقوع بزهكاري و شناخت راه هاي مؤثر اصلاح و تربيت بزهكار مي باشد . روش تحقيق : با توجه به هدف پژوهش روش تحقيق حاضر پيمايشي بوده و جامعه آماري آن دانش آموزان متوسطه شهرستان گنبد و نوجوانان پسر كانون اصلاح و تربيت شهرستان گرگان مي باشد كه محقق به دليل محدود بودن تعداد نوجوانان بزهكار تمامي آنها ( 60 نفر ) و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 90 نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسطه را به عنوان جامعه نمونه آماري انتخاب نموده است .ابزار گرد آوري اطلاعات پرسشنامه بوده كه به صورت سؤالات بسته و باز توسط محقق با پرسش شونده تكميل گرديده است .در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون كاي اسكور پيرسون و رگرسيون استفاده شده است . نتايج تحقيق : 1-هرچه ميزان سواد افراد افزايش يابد از ميزان بزهكاري كاسته خواهد شد . 2-داشتن درآمد مكفي جهت رفع نيازهاي اوليه در كاهش بزهكاري مؤثر مي باشد . 3-داشتن روابط صميمي و دوستانه بين اعضاي خانواده در كاهش بزهكاري نوجوانان بسيار مهم مي باشد. 4-كاهش اعتقادات مذهبي باعث گرايش نوجوانان به بزهكاري خواهد شد . 5-بين استفاده از وسايل ارتباط جمعي و بزهكاري جوانان و نوجوانان رابطه معني داري وجود ندارد . 6-بين وجود تعارض فرهنگي در جامعه و بزهكاري جوانان و نوجوانان رابطه معني داري وجود دارد . 7- از بين عوامل مؤثر در مبارزه و پيشگيري اعمال خلاف ، دوري كردن از دوستان بد با 3/27 درصد ، ايجاد كار و پركردن مناسب اوقات فراغت با 3/19 درصد و توجه بيشتر والدين به فرزندان با 7/12 درصد بيشترين تاثير را دارد. پيشنهادهاي محقق : 1-ايجاد محيطي آرام وسالم و به دور از نزاع و درگيري در محيط خانواده . 2-استفاده از روان شناسان و مددكاران متخصص در محيط زندان . 3-تشكيل گروه هاي كاري در محلات و مناطق جهت فعاليت نوجوانان و جوانان . 4-توسعه مراكز مشاوره خانواده در شهرستان ها . 5-گنجاندن مطالبي در قالب مضرات سيگار و… در كتب درسي . http://pgmedu.blogfa.com محقق : عليرضا قرباني ناظر : حسينعلي سرگزي ***************************** بررسي پيامدهاي اهداي جوايز به فرزندان ممتاز فرهنگيان در دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه شهر نجف آباد خلاصه : يكي از مهم ترين عواملي كه آموزش و پرورش با استفاده از آن مي تواند در پرورش نيروهاي انساني كار آمد به موفقيت دست يابد بهره گيري مناسب و صحيح از ابزاز تشويق مي باشد. امروزه تحقيقات تجربي نشان داده است كه تشويق مهم ترين عامل ايجاد و تغيير رفتاتر در افراد بوده ولذا اين تحقيق تاثير اهداي جوايز بر ايجاد انگيزه پيشرفت تحصيلي و انضباط اجتماعي در دانش آموزان ممتاز را مورد بررسي قرار مي دهد تا برنامه ريزان با آگاهي از نتايج روحي و اجتماعي اهداي جوايز به دانش آموزان ممتاز فرهنگي به تنظيم برنامه هاي مناسب پرداخته و زمينه را براي رشد علمي و فرهنگي آينده سازان فراهم نمايند. هدف تحقيق : اهداف كوتاه مدت اين تحقيق آگاهي برنامه ريزان آموزشي از عملكرد خود در نحوه تشويق دانش آموزان ممتاز فرهنگي طي چند سال گذشته و اطلاع از نقاط ضعف و قوت اين برنامه تشويقي ، شناسايي آثار و نتايج رواني و اجتماعي اهداي جوايز به دانش آموزان ممتاز فرهنگي با استفاده از ديدگاه دانش آموزان ، اولياء و مسؤولان مقاطع مختلف تحصيلي و اهداف بلند مدت آن شامل شناخت راه هاي مناسب جهت چگونگي تشويق دانش آموزان ممتاز و ايجاد زمينه براي شناسايي معضلات و مشكلات امر تشويق كليه دانش آموزان ممتاز مدارس و برنامه ريزي براي سال هاي آينده مي باشد. روش تحقيق : روش اين تحقيق پيمايشي بوده و جامعه آماري آن دانش آموزان ممتاز فرهنگيان ، اولياي دانش آموزان ممتاز و مسؤولان مدارس دوره هاي ابتدايي و راهنمايي و متوسطه در سال تحصيلي 78-77 مي باشد كه محقق با استفاده از روش هاي نمونه گيري خوشه اي ( جهت گزينش مدارس ) ، اتفاقي ساده ( براي انتخاب دانش آموزان و مسؤولان ) و سيستماتيك جور كردني ( براي جور نمودن تعداد زنان و مردان در گروه اولياء ) تعداد 384 نفر ( 170 دانش آموز ، 170 نفر از اولياء و 44 نفر از مسؤولان ) را به عنوان جامعه نمونه آماري انتخاب و براي كسب اطلاعات پژوهش از پرسشنامه و مصاحبه استفاده نموده است . نتايج تحقيق : 1-اهداي جوايز به عنوان يك نيروي محرك باعث ايجاد انرژي لازم در دانش آموزان براي پيشرفت تحصيلي متناسب با توان بالقوه آنها شده و از افت تحصيلي جلوگيري مي نمايد. 2-اهداي جوايز به دانش آموزان ممتاز فرهنگي تاثير كمي در رفتارهاي انضباطي آنها دارد كه البته ازبين دوره هاي مختلف تحصيلي ، اهداي جوايز در دوره ابتدايي تاثير بيشتري را بر انضباط آنها داشته است . 3-اهداي جوايز به دانش آموزان ممتاز باعث سبقت جويي آنها براي دسترسي به نمرات بالاتر ، همكاري ، مطالعه گروهي ، تقليد از ديگران و … مي گردد . 4-اهداي جوايز بر ميزان رضايت و خشنودي دانش آموزان ، اولياء و مسؤولان تاثيري در حد كم داشته بنابراين جوايز اهداء شده به دانش آموزان ممتاز از جهت تناسب با مقام و منزلت معلمان و دانش آموزان ممتاز ، نحوه انجام عمل ، نوع ، مقدار و تناسب براي رفع نيازها سنخيت نداشته و درنهايت عدم رضايت دريافت كنندگان را به دنبال داشته است. 5-اهداي جوايز به دانش آموزان ممتاز تاثيري بيشتر از حد متوسط بر جوانب رواني و اجتماعي آنها داشته و باعث انگيزش انضباط ، رقابت و رضايت آنان در سطح متوسط مي شود . 6-اكثر پاسخگويان ( 90 درصد ) معتقد به تشويق با استفاده از انواع تقويت دروني ( رضايت خاطر ناشي از يادگيري ) و بيروني ( جايزه و مدال و … ) مي باشند. 7-از نظر دانش آموزان ممتاز و اولياء پول ( حساب پس انداز ) ، مسافرت و اردو و كتاب هاي درسي و غير درسي به ترتيب اولويت مطلوب ترين نوع جايزه مي باشد . 8-بيش از 65 درصد از پاسخگويان معتقدند كه اولياي فرهنگي و فرزندان آنها بايد در برگزاري مراسم تقديرحضور داشته و بهترين زمان برگزاري مراسم را روز دانش آموز مي دانند . 9-1/ 77 درصد از دانش آموزان و اولياء و 1/83 درصد از مسؤولان عامل انضباط را به عنوان مهم ترين معيار اهداي جوايز مي دانند . پيشنهادهاي محقق : 1-مشخص نمودن جايگاه واقعي تشويق و تنبيه . 2-تامين اعتبار جهت تقويت دانش آموزان مستعد . 3-تاسيس مراكز علمي و فرهنگي و آموزشي و تفريحي جهت استفاده دانش آموزان ممتاز فرهنگي با توجه به كثرت اينگونه دانش آموزان . http://pgmedu.blogfa.com محقق : محمد اسماعيلي ناظر : دكتر ثريا معمار ***************************************** بررسي ميزان موفقيت كانون هاي فرهنگي-تربيتي در غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان استان گلستان خلاصه : نشاط و سرور لازمه زندگي است و پژمردگي و كسالت زايل كننده استعدادها و توانايي هاي انسان است در فضايي كه نوجوانان و جوانان و حتي بزرگسالان فرصت تحرك و تلاش پيدامي نمايندو فارغ از كارها و امور عادي و رسمي به تفريح و سرگرمي مورد علاقه خويش مي پردازند مي توان به استمرار فعاليت ها و شكوفايي استعداد ها دل بسته و به عبارت ديگر در جايي كه مجالي براي فراغت يافت نمي شود افسردگي و رخوت به سراغشان خواهد آمد. امروزه پرداختن به اوقات فراغت از مهم ترين و جدي ترين مشكلات خانواده ها و مدارس به شمار آمده كه توجه به اين مهم مي تواند گره گشاي بسياري از تنگناها ي تربيتي و راهبردي براي برنامه ريزي در مسير تعالي و رشد دانش آموزان باشد. دراين راستا كانون هاي فرهنگي تربيتي سهم به سزايي داشته و با برنامه ريزي دقيق و علمي مي توانند گام هاي اساسي برداشته و اوقات فراغت دانش آموزان را متناسب با فرهنگ انسان ساز اسلام پر نمايند . هدف تحقيق : هدف اين تحقيق تعيين ميزان علاقه دانش آموزان به برنامه هاي كانون هاي فرهنگي تربيتي ، نقش مديران كانون ها در غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان ، نقش دانش آموزان در غني سازي اوقات فراغت خود ، تعيين ميزان رضايت دانش آموزان و برخورداري علمي و تربيتي آنها از برنامه كانون ها ، نقش آزادي در برنامه ريزي و ارتباط آن با غني سازي اوقات فراغت فراگيران و تعيين ميزان فعاليت و كارايي كانون هاي استان در پرنمودن اوقات فراغت دانش آموزان مي باشد . روش تحقيق : روش اين تحقيق از نوع پيمايشي و اسنادي ( كتابخانه اي ) بوده و جامعه آماري آن كليه دانش آموزان پسر و دختر ثبت نام شده و فعال كانون هاي فرهنگي تربيتي شهرهاي استان گلستان در سال تحصيلي 80-79 مي باشدكه محقق با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 377 دانش آموز كلاس هاي چهارم و پنجم ابتدايي در بخش جوانه ها ، 375 نفر دانش آموز دوره متوسطه در بخش رهبران جوان و 375 نفر اعضاي ثابت كانون ها از دوره راهنمايي و متوسطه و 34 مدير كانون به عنوان جامعه نمونه آماري انتخاب نموده است . در اين تحقيق علاوه بر پرسشنامه از مشاهده و مصاحبه نيز استفاده شده است . نتايج تحقيق : 1-دانش آموزان دوره متوسطه در مقايسه با دوره راهنمايي علاقه مندي بيشتري به برنامه هاي انجمن جوان داشته و رشته هاي انساني بيشتر از ساير رشته ها به برنامه هاي كانون علاقه مند هستند . 2-كلاس هاي قرآن و اخلاق و معارف كانون ها در جهت علاقه مند ساختن دانش آموزان موفق نبوده و گرايش دانش آموزان به فعاليت هاي هنري بيشتر مي باشد . 3-دانش آموزان از برنامه هاي آموزشي كانون ها در حد متوسط احساس رضايت داشته و معتقدند كه گواهينامه صادر شده از سوي كانون ها در جامعه كاربرد چنداني ندارد . 4-كانون ها در برگزاري اردوهاي تفريحي و تربيتي فعال بوده اما در جهت تدارك فيلم و استفاده از اماكن ورزشي موفقيت چنداني ندارند . 5-عليرغم علاقه زياد دانش آموزان به كنفرانس هاي علمي ، سياسي و ادبي ، كانون ها در سطح خيلي كم به آن توجه مي نمايند . 6-برگزاري كلاس هاي تقويتي در كانون ها در حد مطلوب و كلاس هاي كنكور در حد خيلي كم مي باشد . 7-در اكثر كانون ها از دانش آموزان در خصوص برنامه هاي كانون نظر سنجي صورت گرفته و اكثرا“ در زمينه غني سازي اوقات فراغت در حد خوب عمل كرده اند . 8-دانش اموزان ابتدايي به قصه گويي علاقه زياد داشته اما اتاق قصه گويي را مناسب نمي دانند . 9-دانش آموزان دوره ابتدايي علاقه زيادي نسبت به برنامه تلاش و انديشه دارند . 10- در بيشتر كانون ها مجامع بحث و گفتگو ماهي يكبار برگزار شده و دانش آموزان به موضوعاتي كه در باره جوانان باشد بيشتر اهميت مي دهند . 11-به اعتقاد مديران كانون ها آموزش لازم براي رهبري گروه ها ي دانش آموزي انجام نشده است . 12-تسلط مديران كانون ها به امور اداري و تفسير بخشنامه ها در حد متوسط و زياد بوده و اكثر آنها به نقد عملكرد و بازرسي از سوي مراجع بالاتر علاقه مند هستند . 13-ازديدگاه مديران در اكثر كانون ها ارزشيابي از آموخته هاي اعضاء در پايان هردوره انجام شده اما مدارك ارائه شده مورد تاييد مراكز فني و حرفه اي نمي باشد . 14-اكثر مديران بر اين باورند كه فضاي كانون ها مناسب نبوده و در بكارگيري مربيان به جنسيت توجهي نمي شود . 15-به اعتقاد مديران در اكثر كانون ها ، گروه هاي سبز ، توليد گران و كشاورزان جوان فعال نبوده و در اين مراكز شوراي اجتماعي و فرهنگي تاسيس نگرديده است . 16-به نظر مديران در اكثر كانون ها جلسات انجمن اولياء و مربيان تشكيل نگرديده است . پيشنهادهاي محقق : 1-افزايش امكانات مالي كانون ها و برگزاري بازديدهاي علمي . 2-ايجاد تنوع در كلاس ها و استفاده از فيلم هاي آموزشي . 3-دقت در انتصاب مديران كانون ها و ارزيابي عملكرد آنها در پايان هرسال . 4-استفاده از مربيان متخصص و توجه به جنسيت . 5-اعطاي گواهينامه پايان دوره معتبر و كاربردي با هماهنگي مراكز فني و حرفه اي . 6-ايجاد فضاي مناسب با امكانات مطلوب به صورت متمركز در شهرستان ها و مناطق . 7-برقراري ارتباط بين كانون ها و برگزاري مسابقات كانوني . 8-تقويت كلاس هاي كنكور و تقويتي در محل كانون هاي فرهنگي تربيتي . 9-استفاده از نظرات و پيشنهادهاي دانش آموزان در خصوص برنامه هاي كانون و اجتناب از سليقه اي عمل كردن . محققان : عباس جهان تيغ ، قربان خسروي http://pgmedu.blogfa.com/post-13.aspx لطفا از مطلب فوق با درج این لینک و منبع استفاده نمایید : زیباوب www.zibaweb.com

 

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهدزیارت on line امام رضا (ع)آب و هوای ایراناوقات شرعیمحاسبه طول عمراولین باشگاه ICDLپرسش و پاسخ دینیسازمان های مردم نهاد  NGOانس با قرآن

صفحه اصلی  |  حاميان  |  اخبار و مقالات  |  تماس با ما  |  درباره ما  |  گزارش گيري

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی هنری دارالفنون توس  می باشد.
طراحی و توسعه : باغیشنی